ตลาดวิชาชีพริมน้ำ : โรงเรียนวัดดอนหวาย   ตลาดวิชาชีพริมน้ำ : โรงเรียนวัดดอนหวาย

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ให้เยาวชนรู้จักคิดและลงมือปฏิบัติ โดยโรงเรียนดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จ.นครปฐม

[อ่านเพิ่มเติม]
 
การศึกษาตลอดชีวิต(Life Long Learning)   การศึกษาตลอดชีวิต(Life Long Learning)

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน เป็นผลให้ประเทศจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

[อ่านเพิ่มเติม]
 
 
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก	  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก

พีธีการดังกล่าวเรียกว่า พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ชาวบ้านที่หมู่บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวที่ยังมีการจับปลาบึกในแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว

[อ่านเพิ่มเติม]
 
ขันหมากเบ็ง : วัฒนธรรมของผู้นอบน้อม   ขันหมากเบ็ง : วัฒนธรรมของผู้นอบน้อม

หากใครได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในเขตวัฒนธรรมลาว ไม่ว่าจะเป็นในท้องที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทย ทางภาคเหนือหรืออดีตเรียกว่าอาณาจักรล้านนา และโดยเฉพาะในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

[อ่านเพิ่มเติม]
 
 
งานสัมมนาโลจิสติกส์ ลุ่มน้ำโขง Northern Logistics Forum 2016   งานสัมมนาโลจิสติกส์ ลุ่มน้ำโขง Northern Logistics Forum 2016

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จัด “การสัมมนา นานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4" วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม]
 
โครงการ Train The Trainer : สู่ความยั่งยืนของเกษตรกร   โครงการ Train The Trainer : สู่ความยั่งยืนของเกษตรกร

คำบอกกล่าวความตอนหนึ่งของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จากการบรรยายธรรมให้กับญาติโยม ที่ว่า “โลกกำลังตีกลับ ต่างชาติขวนขวาย หาดิน หาน้ำ” ที่หมายถึงกระแสออแกนิกส์(อาหารที่ดีของโลก) และมีอยู่ในประเทศไทย ณ เวลานี้กำลังมีชาวต่างชาติมาร่วมแบ่งปันความเป็นเจ้าของ...

[อ่านเพิ่มเติม]
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28