ตลาดวิชาชีพริมน้ำ : โรงเรียนวัดดอนหวาย   ตลาดวิชาชีพริมน้ำ : โรงเรียนวัดดอนหวาย

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ให้เยาวชนรู้จักคิดและลงมือปฏิบัติ โดยโรงเรียนดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จ.นครปฐม

[อ่านเพิ่มเติม]
 
การศึกษาตลอดชีวิต(Life Long Learning)   การศึกษาตลอดชีวิต(Life Long Learning)

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน เป็นผลให้ประเทศจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

[อ่านเพิ่มเติม]
 
 
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก	  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก

พีธีการดังกล่าวเรียกว่า พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ชาวบ้านที่หมู่บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวที่ยังมีการจับปลาบึกในแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว

[อ่านเพิ่มเติม]
 
ขันหมากเบ็ง : วัฒนธรรมของผู้นอบน้อม   ขันหมากเบ็ง : วัฒนธรรมของผู้นอบน้อม

หากใครได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในเขตวัฒนธรรมลาว ไม่ว่าจะเป็นในท้องที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทย ทางภาคเหนือหรืออดีตเรียกว่าอาณาจักรล้านนา และโดยเฉพาะในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

[อ่านเพิ่มเติม]
 
 
10 จังหวัดภาคเหนือ และ กลุ่มประเทศ GMS ร่วมสัมมนา ยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ   10 จังหวัดภาคเหนือ และ กลุ่มประเทศ GMS ร่วมสัมมนา ยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

การประชุมสัมมนาโลจิสติกส์ภายใต้หัวข้อ "Northern Logistics Forum 2015" และ "Northern Logistics Fair 2015" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม]
 
โครงการ Train The Trainer : สู่ความยั่งยืนของเกษตรกร   โครงการ Train The Trainer : สู่ความยั่งยืนของเกษตรกร

คำบอกกล่าวความตอนหนึ่งของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จากการบรรยายธรรมให้กับญาติโยม ที่ว่า “โลกกำลังตีกลับ ต่างชาติขวนขวาย หาดิน หาน้ำ” ที่หมายถึงกระแสออแกนิกส์(อาหารที่ดีของโลก) และมีอยู่ในประเทศไทย ณ เวลานี้กำลังมีชาวต่างชาติมาร่วมแบ่งปันความเป็นเจ้าของ...

[อ่านเพิ่มเติม]
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31